Veel teams worden getraind en begeleid door onervaren jeugdtrainers en jeugdleiders. Deze krijgen veelal niet of nauwelijks ondersteuning en begeleiding. Het leereffect van de jeugdspelers is dan vaak beperkt. De doorstroming vanuit de jeugd naar de senioren neemt mede daardoor sterk af bij de vereniging.

Via praktijkgerichte begeleiding en ondersteuning handvatten bieden tijdens zowel trainingen als wedstrijden. Trainers en leiders kunnen daardoor bewust een bijdrage aan de jeugdopleiding van de vereniging.

Train de trainer

 Jeugdtrainers krijgen hun eigen training ondersteuning, coaching, begeleiding en feedback van docent. Maatwerk is hierbij het vertrekpunt.

 


 

Coach de coaches

Het accent zal dus specifiek liggen op coaches, adviseren van de coaches tijdens wedstrijden om de jeugd van de vereniging meer ontwikkelingsmogelijkheden en spelplezier te bieden gedurende wedstrijden.

 

Volg ons