View Article


01

UNIEK! Interne jeugdtrainerscursus voor onbeperkt aantal deelnemers

In heel Nederland inmiddels succesvol toegepast bij een toenemend aantal verenigingen.

De interne jeugdtrainerscursus is ideaal om alle jeugdtrainers op dezelfde golflengte te krijgen. Jeugdvoetbalopleiding is landelijk actief bij een toenemend aantal
verenigingen.

Steeds meer verenigingen realiseren zich dat scholing van jeugdtrainers een voorwaarde is om de jeugd de juiste opleiding te bieden op de club. Ideaal om alle jeugdtrainers en jeugdleiders meer kennis en kunde aan te reiken zodat de jeugdopleiding binnen uw vereniging (verder) kan optimaliseren.

FILMBEELDEN Interne jeugdtrainerscursus: https://www.youtube.com/watch?v=oTEz1FJ9O5w

 

De meeste jeugdtrainers bij een vereniging zijn ongediplomeerd en vormen het grote legioen van vrijwilligers die een verantwoorde rol heeft bij de jeugdtraining.

Omdat de jeugdopleiding van een vereniging met een groot aantal goedwillende trainers en jeugdleiders veel structuur en begeleiding vraagt is collectieve scholing van het totale jeugdkader een ideale manier om de visie en het beleid te vertalen naar de praktijk. Dankzij een clubspecifieke scholing op uw eigen locatie voor alle jeugdtrainers zal de betrokkenheid en het totale niveau aanzienlijk worden vergroot.

Het niveau van het jeugdkader bepaalt immers het niveau van de jeugdopleiding. Trainers en leiders raken zeer gemotiveerd als zij vooruitgang bemerken. Samen met de beleidsbepalers van de vereniging kiezen wij voor maatwerk. Uitgangspunt is een interactieve benadering waarbij de totale jeugdopleiding van de betrokken vereniging centraal staat.

 

VOORDELEN:
# Het is clubspecifiek
# Maatwerk wordt geboden
# Voor alle jeugdtrainers voor een aantrekkelijke prijs
# DE VERENIGING MAG ZELF HET AANTAL CURSISTEN BEPALEN!
# Laagdrempelig
# Vergroot de betrokkenheid van alle jeugdtrainers. Het technisch beleid en de visie van de vereniging wordt door Jeugdvoetbalopleiding verwerkt in het cursusprogramma.

Dankzij de pragmatische en interactieve benadering zullen alle deelnemers de scholing is plezierig en zinvol ervaren. Via een dynamische opzet kunnen zowel de onervaren trainers zich ontwikkelen, maar ook gekwalificeerde oefenmeesters zullen via de moderne visie van de docenten nieuwe inzichten opdoen. Groot voordeel om alle jeugdtrainers gezamenlijk te scholen is dat de totale jeugdopleiding van de vereniging hierdoor eenduidiger kan groeien naar het gewenste niveau dat nodig is om alle jeugdspelers

optimaal op te leiden

De interne jeugdtrainerscursus is een driedeling programma waarbij alle jeugdtrainers van de vereniging kunnen deelnemen (zonder extra kosten per deelnemer). De cursus wordt afgesloten met een certificaat voor alle deelnemers. Daarnaast ontvangt de vereniging een oefenstofboek, een trainersmap en het complete trainingsjaarplan


De cursuskosten zijn afhankelijk van de ligging van uw club en op aanvraag verkrijgbaar via info@jeugdvoetbalopleiding.nl

Data en tijden worden in onderling overleg vastgesteld.

 

Mocht uw vereniging ook belangstelling hebben in scholing op uw vereniging voor een onbeperkt aantal jeugdtrainers van uw club neem dan gerust contact op via: info@jeugdvoetbalopleiding.nl


Plaats reactie

Only registered users may post comments.