View Article


29

De Interne jeugdtrainerscursus landelijk beschikbaar!

Steeds meer verenigingen realiseren zich dat scholing van jeugdtrainers een voorwaarde is om de jeugd de juiste opleiding te bieden op de club.

De meeste jeugdtrainers bij een vereniging zijn niet gediplomeerd en zijn onderdeel van een grote groep goedwillende vrijwilligers. De interne jeugdtrainerscursus is ideaal om alle jeugdtrainers op dezelfde golflengte te krijgen. Daarnaast zorgt deze cursus voor meer kennis en kunde zodat de jeugdopleiding binnen uw vereniging (verder) kan optimaliseren. De interne jeugdtrainerscursus is daarnaast een aantrekkelijke manier om uw jeugdtrainers in het nieuwe seizoen clubspecifiek te scholen.

De jeugdopleiding op basis van een groep vrijwilligers vraagt structuur en begeleiding. Daarom is collectieve scholing van de totale jeugdtrainersstaf een ideale manier om visie en beleid te vertalen naar de praktijk. Dankzij een clubspecifieke scholing op uw eigen locatie voor alle jeugdtrainers zal de betrokkenheid en het totale niveau aanzienlijk worden vergroot. Het niveau van het jeugdkader bepaalt immers het niveau van de jeugdopleiding en vooruitgang zorgt voor meer motivatie.

Jeugdvoetbalopleiding is landelijk actief bij een toenemend aantal verenigingen. Wat de meeste verenigingen zeer aanspreekt aan de cursus is het zelf bepalen van het deelnemersaantal (zonder extra kosten) en de organisatie op de eigen locatie. Samen met de beleidsbepalers van de vereniging kiezen wij voor maatwerk. Het uitgangspunt bij de interne trainerscursus is een interactieve benadering waarbij de totale jeugdopleiding van de betrokken vereniging centraal staat.

Dankzij de pragmatische en interactieve benadering zullen alle deelnemers de scholing als plezierig en zinvol ervaren. Via de dynamische opzet kunnen zowel de onervaren trainers als de gekwalificeerde oefenmeesters zich ontwikkelen en nieuwe inzichten opdoen. Een groot voordeel voor het gezamenlijk scholen van alle jeugdtrainers is dat de totale jeugdopleiding eenduidiger kan groeien naar het gewenste niveau dat nodig is om alle jeugdspelers optimaal op te leiden.

De interne jeugdtrainerscursus is een driedeling programma waarbij alle jeugdtrainers van de vereniging kunnen deelnemen (zonder extra kosten per deelnemer). De cursus wordt afgesloten met een certificaat voor alle deelnemers. Daarnaast ontvangt de vereniging een oefenstofboek, een trainersmap en het complete trainingsjaarplan.

VOORDELEN:
- Het is clubspecifiek
- Maatwerk wordt geboden
- Voor alle jeugdtrainers voor een aantrekkelijke prijs
- ZELF TE BEPALEN AANTAL CURSISTEN!
- Laagdrempelig
- Vergrootte betrokkenheid van alle jeugdtrainers
- Het technisch beleid en de visie van de vereniging wordt door Jeugdvoetbalopleiding verwerkt in het cursusprogramma.

De cursuskosten zijn afhankelijk van de ligging en de reistijd naar de vereniging. Data en tijden worden in onderling overleg vastgesteld. Voor meer informatie verwijs ik u naar de achterzijde van deze brief.

Klik op (of kopieer) de link om het filmpje te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=oTEz1FJ9O5w

Mocht ook uw vereniging belangstelling hebben in scholing op uw vereniging voor een onbeperkt aantal jeugdtrainers van uw club neem dan gerust, vrijblijvend, contact met ons op via: info@jeugdvoetbalopleiding.nl 
Plaats reactie

Only registered users may post comments.